Workshopy, které doplňují bohatý program Konference Válečné Medicíny 2019

Kurzy a workshopy probíhají pod vedením profesionálních instruktorů z ozbrojených složek, IZS a speciálních firem. Akce jsou postavené tak, aby praktickou formou předali kurzantům dostatek znalostí k osvojení potřebných činností a teoretické základy se tak staly použitelné v reálném světě. aby se teorie stala využitelnou v praxi, je potřeba ji trénovat!